ROBIROHI     Videolõigud | Video samples.

Viimased aastad ____ (2011-2013) ______ Latest years

Hilisemad aastad ____ (2009-2010) ______ Closer years

Varasemad aastad __ (2004-2008) ______ Earlier years

Jõululaulud ________ (2011-2012) ___ Christmas carols

Kõrvalisemad näited koos külalisesinejatega | Side samples with guest artists
Uku & "Robirohi" (2012-2013)           ansambel "Karmoška" & "Robirohi" (2010)

Web: http://www.robirohi.ee   ~   Email: robirohi [at-symbol] hot.ee   NB: [at-symbol] = @