ROBIROHI
Bluegrass & Gospel

Email: robirohi [at-symbol] hot.ee   | English text (below)
Telefon: +372 5019247 (Robi)   +372 51903664 (Indrek)
Plakateid läbi aastate | Posters through the years: 2015 2012 2008 2005 2001
FOTOD | PHOTOS     VIDEOD | VIDEOS     MUUSIKA | MUSIC     | FACEBOOK |

Esinemised   |   Gigs

uuendatud 06.2024   |   updated June,2024

Robirohi algupärased salvestatud tooted   |   Robirohi Original Recorded Products

RRR1 RRR2 RRR3 RRR4V RRR4 RRR5 RRR6 RRR7 RRR8
1. CD
Eesti k.
Est
2. CD
Eesti k. / Ingl.k.
Est / Eng
3. CD
Suomeksi
Fin
4. DVD
Kontsert
Live
4. CD
Kontsert
Live
5. CD
Eesti k.
Est
6. CD
Ingl.k. / instr.
Eng / instr.
7. CD
Eesti k. / Ingl.k.
Est / Eng
8. CD
Jõulud
Christmas

Robirohi tutvustus

Robirohi on 5-liikmeline ansambel Tallinnast, kes mängib akustilistel keelpillidel (ehk näppepillidel) bluegrass (ehk traditsioonilise kantri laadset) muusikat.

Vaatamata võõrapärasele nimetusele on bluegrass-muusika meie kultuuriruumile küllaltki lähedane, kuna see kui üks kantrimuusika haru on kokku"keedetud" segu Ameerika asunike muusikatest: Euroopast väljarännanud tõid kaasa oma rahvamuusika (iiri, šoti, inglise, hollandi, saksa, rootsi,...), mida sealmaal kutsutakse "old-timey" stiiliks, ning mis on segunenud mustanahaliste muusika mõjutustega bluesi, gospeli ning spirituaalide näol.

Robirohi mängib traditsioonilist ja meloodilist bluegrassi / akustilist kantrit, repertuaaris on hulgaliselt vaimulikke ehk gospellaule, rahvalikke palasid ja swingihõngulist kantrit. Kasutavad nad ka palju vanu ingliskeelseid tõlkelugusid ning eesti kiriku lauluraamatu palasid. Võimalikult suures osas on laulud kodumaa publikule eesti keeles, ameerika ja rootsi päritolu viiside sekka kõlab ka mitmeid oma eesti rahvalikke laule.

Tihti küsitakse, miks on nimeks "Robirohi"? "Robi" on ansambli 1995 aastal asutanud Robert, "Rohi" tuleneb sõna "bluegrass" tagumisest osast - see muusikastiil ühendab ja on ansamblil liikmeid kokku toonud. Seda muusikastiili, mis on osa algupärasest kantrimuusikast ja pärineb ameerika rahvamuusikast (ehk "Old-Timey"st), nimetatakse ka maalähedaseks n.ö. rohujuure muusikaks ("Roots music" / "Grassroots").

Robirohi on tegutsenud aastast 1995 ja üllitanud seni kokku 8 erinevat üsna mahukat heliplaati(CD) ning 1 kontsertvideo(DVD). Läbi aastate oleme mänginud kirikutes, kristlikel üritustel, rahvamajades, koolides, vanglates, haiglates, vanadekodudes, kontsertsaalides, gospel-, kantri- ,bluegrass-, folk- ja muudel festivalidel. Nii kodumaal Eestis kui ka mujal Euroopas - Soomes, Rootsis, Norras, Tšehhis, Saksamaal, Prantsusmaal, Põhja-Iirimaal ja Hollandis, kus sh. korduvalt osalenud EWOB (European World of Bluegrass) festivalil. Külastatud on ka ameerika rahvamuusika ehk Old-Timey, Bluegrass- ja Kantrimuusika hälli - Ameerika lõunaosariikides Apalatši mäestiku piirkonnas ning Ameerika muusikapealinna Nashville'i.
Igal kohal on omamoodi aura ehk sisekliima ning seetõttu ei tule ükski kontsert teineteisega samane, kuna ka publik on erinev.

Laule ja pillilugusid on igat masti - nii kiireid ja tempokaid kui aeglaseid ja südamlikke. Kuid eks kõik loksub helikeelelt ja kõlalt "robirohilikku" maalähedasse-kantrilikku võtmesse. Laulusõnades on valdavalt sees hea sõnum ja valdavad inimlikud väärtused. Laulude vahele pajatavad muusikud nendest paladest, endist ja oma tegemistest ja kogemistest.

Lisaks aeg-ajalt vürtsitavad ansamblit mõned külalissolistid ja -muusikud (nt. Lea, Urho) koos ansambliga esitatavate oma laulude või oma autoripaladega.

Robirohi KOOSSEIS:
Robert "Robi" Kreutzwald - kitarr, banjo, laul
Aivar Nurmik - mandoliin, banjo, laul
Indrek Vainu - dobro, autoharp, kitarr, laul
Märt Silla - viiul, laul (alates 2016a.)
Jurgis Kazjava - kontrabass
  Tarmo Vardja (sünd.1951 - surn.2007) - viiul, laul

CD'sid võib saada otse Robirohi käest, aga leiab ka suuremates kiriku raamatulettides: Tallinnas Olevistes ja Metodisti kirikus kirjastuses Logos, Tartus Pauluse raamatupoes.

Esinemispakkumiste ning küsimuste korral saatke teave meie põhiaadressile robirohi [at-symbol] hot.ee
Mahukad failimanused saatke pigem aadressile: robirohiband [at-symbol] gmail.com

Robirohi Biography

Robirohi is a 5-member band from Tallinn which plays bluegrass music on acoustic stringed instruments. Bluegrass music does not feel strange in the Estonian cultural space because this branch of country music mixed with the music of different American settlers. Europeans who emigrated to America brought their own traditional music (Irish, Scottish, English, Netherlandish, German, Swedish, etc.) with them - the style is called "old-timey" - which has blended together with black music like blues, gospel and spirituals.

Robirohi plays traditional and melodic bluegrass/acoustic country music and their repertoire includes several spiritual or gospel songs, folk melodies and swing-flavored country songs. They play many translated old English songs and tunes from the Estonian hymn book. They try to perform as many songs as possible in their mother tongue and play many Estonian traditional songs in addition to tunes from America and Sweden.

People often ask them why the band is called "Robirohi". "Robi" is the nickname for Robert who formed the band in 1995 and "rohi" means "grass" in Estonian which refers to the second half of the word "bluegrass" - the style of music which brought the band members together and unites them to this day. This music which originates from American folk (Old-timey) music is a subgenre of original country music which is also referred to as down-to-earth grass-roots music.

Robirohi has been playing together since 1995 and has released 8 different albums (CDs) and a concert video (DVD). During these years, the band has played in churches, community centres, schools, prisons, hospitals, nursery homes, concert halls, at Christian events and gospel, country, bluegrass, folk and other festivals both in their homeland Estonia and elsewhere in Europe - Finland, Sweden, Norway, Czech Republic, Germany, France, Northern Ireland and the Netherlands. They have also performed at the EWOB (European World of Bluegrass) festival several times. They have been visited the cradle area of American Old-Time music - The Appalachian Mountains area of US. Southern States and the Music City of Nashville,TN.

All these venues have their own aura or internal climate which means that every concert is unique because the audience is always different.

Their repertoire includes different songs and tunes - ranging from fast and rhythmic to slow and heartfelt. Regardless of these differences, the sound of all their songs is down-to-earth and country-like which is characteristic to the band. The lyrics carry a predominantly positive message which emphasises humane values. In between the songs, the musicians talk about their music, themselves and their experiences.

Occasionally here-and-there some guest artists/singers/musicians (e.g. Lea, Urho) join the band to sing their songs or their self-written pieces.

PERSONNEL of Robirohi:
Robert Kreutzwald - guitar, banjo, vocals
Aivar Nurmik - mandolin, banjo, vocals
Indrek Vainu - dobro, autoharp, guitar, vocals
Märt Silla - fiddle, vocals (since y.2016)
Jurgis Kazjava - upright bass
  Tarmo Vardja (b.1951 - d.2007) - violin, vocals

if you are interested in the albums, contact us directly - you won't find our CDs in stores

For booking or other wishes please contact us at address: robirohi [at-symbol] hot.ee
Large file attachments can rather be sent to address: robirohiband [at-symbol] gmail.com

Contacts:
- email: robirohi [at-symbol] hot.ee   NB: [at-symbol] = @
- phone: +372 5019247 (Robert)
- phone: +372 51903664 (Indrek)